Talenten Campus Venlo

Adres: Rijnbeekstraat 8 | 5913 GB Venlo | Tel:077 – 8500026

Talentencampus Venlo geeft een passend antwoord op een sterk groeiende verscheidenheid aan leer- en ontwikkelingsvragen van alle kinderen. Wij bieden kinderen meer omdat wij het onderwijs passender voor kinderen inrichten. Daarmee staat de brede ontwikkeling van onze kinderen centraal.

Naast basisvakken als rekenen en taal krijgt de creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen maximale

aandacht. Op ieders niveau!

Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren

tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu en zelfs anticiperend op een nog onbekende toekomst.

Om daar recht aan te kunnen doen, heeft er een bundeling van basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang plaatsgevonden.

Daarmee is een Talentencampus ontstaan die door samenwerking meer kennis, ervaring en expertise in huis heeft in de bandbreedte van zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een ‘gemiddelde’ ontwikkeling en kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Lees meer op de website van de school

Open dag/inloopmomenten

8 oktober, 7 november, 13 december en 10 januari van 09:00 tot 11:30 uur.

Aanmelden via www.talentencampusvenlo.nl of via info@talentencampusvenlo.nl

Neem contact op

Download schoolbrochure

Vul je e-mailadres in en ontvang de schoolbrochure met alle informatie over deze school
direct in je e-mailpostvak.

Je kunt direct meerdere schoolbrochures aanvragen - selecteer de scholen waarvan je een brochure wilt ontvangen:


De MeuleDe StartbaanDe WeiertDe Zuidstroom't SterrenpadGroeneveldschoolKleur-rijkNOVA MontessoriSchool aan de VijverTaal&lentTalentencampus VenloDe WegwijzerWillibrordusschool


Ik geef toestemming om mij eenmalig de gevraagde brochure naar mijn e-mailadres te sturen.